Προσκεκλημένος της Γαλλικής Πρεσβείας ειναι ο γνωστός δημιουργός Pierre Gardin klp klp